hattar

Hattesalongen tilbyr hattar til alle årstider.

Sommarhattar i strå eller stoff ....  eller i ein kombinasjon av desse. Vinterhattar i ulike hattefilt-kvalitetar. Hattane blir laga i materialer av høg kvalitet ved hjelp av verktøy og utstyr spesiallaga for formålet.

Du kan anten kjøpa ein av dei ferdiglaga hattane eller du kan få laga ein hatt spesielt til deg. Vil du kjøpa ein av hattane du ser her er det berre å senda ein e-post eller ei melding på kontaktskjemaet her på nettsida, og hatten blir sendt deg i posten, vedlagt faktura og giro for betaling. Det er viktig at du får med farge og nummer på hatten du ønsker.  Hugs òg hovudstorleiken. Mange av hattane kan tilpassast din storleik, viss ikkje, kan ein hatt i rett storleik lagast. Hattane kan lagast i andre fargar.

Du er òg velkomen innom hattesalongen i Ekro 11B på Stord. Her kan du sjå, prøva og evt. kjøpa hatten.

Finn du ikkje draumehatten her, ta kontakt og modisten stiller sin kreativitet til rådvelde. 

Filthatter

A042 – kr 1.900

A046 – kr 1.600

A013 – kr 1.800

A039 – kr 3.200

A003 – kr 1.400

A011 – kr 2.000

A040 – kr 2.600

A016 – 2.100

A015 – kr 1.800

dame og/eller herrehatt i klassisk fasong A044 – kr 2.100

Stråhattar

B022 – kr 2.900

B025 – kr 1.600

B023 – kr 2.100

B010 – kr 1.200

B017 – kr 1.600

Stoffhattar

C050 – kr 900

C019 – kr 900

C052 – kr 900

C051 – kr 900

meir om

hattesalongen

og modisten

følg hattesalongen på Facebook

her finn du

kontaktinformasjon

kontaktskjema

kart til hattesalongen